Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Projekt unijny
"Lipskoaktywni."
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
AOON
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
POPŻ 2014-2020
Wspieranie rodziny
Pomoc rodzinie
Karta Dużej Rodziny
KDR
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
FEPŻ 2021-2027
Programy i projekty przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku
Uchwały
Posiłek w szkole i w domu
Program
Posiłek w szkole i w domu
Przemoc domowa
Wydawanie żywności w ramach programu FEPŻ - lipiec 2024

pomoc zywnosciowaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że dnia 2 lipca 2024 r. (wtorek) w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności bedzie wydawana żywność w ramach programu FEPŻ

Wydawanie żywności w ramach programu FEPŻ - czerwiec 2024

pomoc zywnosciowaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności bedzie wydawana żywność w ramach programu FEPŻ

Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zaprasza seniorów i ich opiekunów na powyższe bezpłatne webinarium, które odbędzie się na sali kinowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, Lipsk

Stop przemocy - ogólnopolska kampania edukacyjna

4Gmin Lipsk przystąpiła do ogólnopolskiej bezpłatnej kampanii edukacyjnej „Przeciwdziałanie przemocy domowej”.Kampania będzie realizowana do 31 grudnia 2024 roku w przestrzeni Internetu, także z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Ważny komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstokuw sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

fas fa-handshake

Projekty unijne i inne


Tutaj znajdziesz, między innymi, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych,
programy i projekty przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku


  1. Halina Sierocka - Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
    e-mail: halina.sierocka@um.lipsk.wrotapodlasia.pl
  2. Sylwia Borko - Starszy specjalista pracy socjalnej
    e-mail: sylwia.borko@um.lipsk.wrotapodlasia.pl
  3. Karolina Harasimowicz - Starszy specjalista pracy socjalnej
    e-mail: karolina.harasimowicz@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku