Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
Projekt unijny
"Lipskoaktywni."
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
AOON
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
POPŻ 2014-2020
Wspieranie rodziny
Pomoc rodzinie
Karta Dużej Rodziny
KDR
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn
Programy i projekty przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku
Uchwały
Posiłek w szkole i w domu
Program
Posiłek w szkole i w domu
Przemoc domowa
Składanie wniosków na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024 – tj. na okres od 01.11.2023r. do 31.10.2024r.

Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia i zasiłki szkolne

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne; zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Nabór wniosków

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA !!!

Pomoc żywnościowa - wrzesień 2023

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Pomoc dla dwóch samotnych osób

Miejsko – Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Lipsku organizuje zbiórkę dla dwóch osób samotnych potrzebujących pomocy z terenu gminy Lipsk.

Niezbędne rzeczy to:

Projekty unijne i inne


Tutaj znajdziesz, między innymi, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych,
programy i projekty przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku


Kierownik

Beata Szmygiel
beata.szmygiel@lipsk.pl

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail:  mgops_lipsk@op.pl

Pracownicy socjalni
  1. Halina Sierocka - Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
    e-mail: halina.sierocka@lipsk.pll
  2. Sylwia Borko - Starszy specjalista pracy socjalnej
    e-mail: sylwia.borko@lipsk.pl
  3. Karolina Harasimowicz - Starszy specjalista pracy socjalnej
    e-mail: karolina.harasimowicz@lipsk.pl

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001

 
Lokalizacja M-GOPS w Lipsku: