IV edycja konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”

IV edycja konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”

Image0001Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku zorganizował IV edycję konkursu plastycznego „STOP PRZEMOCY”.

Celem konkursu było:

eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży,
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka,
podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych),
edukacja dzieci i młodzieży w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy.
Konkurs adresowano do uczniów klas IV - VIII Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.

W tym roku wpłynęły 24 prace, które były wykonane różnymi technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny pod względem wykonania jak i prezentowanego przekazu. Komisja Konkursowa oceniała prace pod względem kreatywności, kompozycji, umiejętności użycia technik plastycznych, spójności przekazu artystycznego, estetyki, walorów edukacyjnych, zgodności z tematyką i celami konkursu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu oraz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i włożony wysiłek w wykonanie prac.

Dziękujemy pracownikom szkoły za współpracę i zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach.
Wystawę prac będzie można obejrzeć w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku.

LAUREACI KONKURSU:
I miejsce – Magdalena Wasilewska kl. V A
I miejsce – Aleksandra Krzywicka kl. IV A
II miejsce – Weronika Wyrzykowska kl. IV A
II miejsce – Patryk Pietrewicz kl. V A
III miejsce – Wiktoria Dziełak kl. VI A
III miejsce – Maksymilian Nieścier kl. V A

WYRÓŻNIENIA
Wojciech Krawczuk kl. IV A
Judyta Radziewicz kl. V A
Kacper Dobrowolski IV B
Mateusz Herman kl. V B
Zuzanna Krzywicka VI B

 

Client

Jolanta Krawczyk

Date

02 maj 2023

Tags

Warto wiedzieć


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku