Protokół z rekrutacji Uczestników Projektu pn. „Lipskoaktywni.”, RPO.09.01.00-20-0662/21 w gminie Lipsk

W dniu 01.07.2022 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie: