Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.

Pomoc żywnościowa - wrzesień 2023

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Featured

Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenj w Lipsku informuje, że ŻYWNOŚĆ w ramach programu POPŻ będzie wydawana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Featured

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej

pomoc zywnosciowaMiejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 15 maja 2023 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Featured

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 6 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus. powinny zgłaszać się telefonicznie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem (+48) 605-203-783

Featured

Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - październik 2022

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Featured

Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - maj 2022

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Featured

Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - kwiecień 2022

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Featured

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 18 stycznia 2022r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. powinny zgłaszać się wyłącznie telefonicznie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pod numerem (+48) 605-203-783

Featured

Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - wrzesień 2021

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA

Featured

ZMIANA!!! - Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - czerwiec 2021

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku