Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego realizowanego przez powiat augustowski w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Poradnictwo odbywa się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk raz w tygodniu w poniedziałki w godz. od 9-13.

W zakresie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa świadczona jest pomoc starszego instruktora terapii uzależnień i psychologa zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy Lipsk.

Z pomocy starszego instruktora terapii uzależnień można skorzystać w Punkcie Konsultacyjnym w Lipsku, ul. Kościelna 5, 16-315 Lipsk w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca. Godzina wizyty jest ustalana indywidualnie.

Natomiast psycholog pełni dyżur w Punkcie Konsultacyjnym w Lipsku, ul. Kościelna 5, 16-315 Lipsk. Terminy są ustalane indywidualnie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. Kościelan 3, 16-315 Lipsk, tel. 87 64 22 231

Date

03 lipiec 2023

Tags

Warto wiedzieć


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku