Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.

Wydawanie żywności w ramach programu FEPŻ - lipiec 2024

pomoc zywnosciowaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że dnia 2 lipca 2024 r. (wtorek) w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności bedzie wydawana żywność w ramach programu FEPŻ

Wydawanie żywności w ramach programu FEPŻ - czerwiec 2024

pomoc zywnosciowaMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) w Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności bedzie wydawana żywność w ramach programu FEPŻ

Informacje o pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 4 marca 2024 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) powinny zgłaszać się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

Nowe kryterium dochodowe w programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) .

Kryterium dochodowe w programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Pomoc w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

Następca PO PŻ zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących....


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku