Aktualności

Mikołaj i Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem. W programie: Jarmark Bożonarodzeniowy, spotkanie z Mikołajem, animacje, gorące napoje, słodkości, zdjęcia

Akcja charytatywna na rzecz Krzysztofa Buraczyka

Zapraszamy na akcję charytatywną na rzecz Krzysztofa Buraczyka. 3 grudnia pod Kościołem Parafialnym odbywać się będą kiermasze - będzie można zakupić ciasta i świąteczne dekoracje. Wspólnie pomóżmy Krzyśkowi w kosztownej rehabilitacji po udarze krwotocznym mózgu.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż Powiat Augustowski realizuje zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Składanie wniosków na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024 – tj. na okres od 01.11.2023r. do 31.10.2024r.

Pomoc dla dwóch samotnych osób

Miejsko – Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Lipsku organizuje zbiórkę dla dwóch osób samotnych potrzebujących pomocy z terenu gminy Lipsk.

Niezbędne rzeczy to:

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

grafika stypendia SPES 2023 04Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Turnusy Rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2023 r.

turnusy 1KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Warunkiem jest, aby jedno z rodziców/opiekunów prawnych było ubezpieczone w KRUS. Turnusy trwają 21 dni i są całkowicie bezpłatne. Z turnusów mogą korzystać dzieci urodzone od 2008r. do 2016r ( 7lat-15 lat).

Ogłoszenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

mrpipsMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach realizacji Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta.

"Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż Powiat Augustowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier ograniczających ich społeczne i zawodowe funkcjonowanie oraz dostęp do edukacji.


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku