Aktualności

System Nieodpłatnej Pomocy

Zgłoś się do punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

 

Podlaska Policja apeluje !

W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych.

Aktywizacja zawodowa i poradnictwo zawodowe

Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy poniżej 30 roku życia z Powiatu Augustowskiego. Osoby chętne mają możliwość skorzystania z punktu stacjonarnego w siedzibie Urzędu Pracy. Punkt otwarty jest w poniedziałki od 08:00-18:00, natomiast w pozostałe w dni robocze od 08:00-15:00. Dodatkowo jedna sobota w każdym miesiącu będzie także okazją do rozmów z młodzieżą- w godzinach 10:00-15:00.

Dodatek osłonowy - Edycja 2024

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. Wniosek o przyznanie dodatku, należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej – w terminie do 30 kwietnia 2024r.

Pomoc dla Krzysztofa - DZIĘKUJEMY!

Pod patronatem Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego w Augustowie została zorganizowana w dniu 03 grudnia 2023 r.  zbiórka charytatywna: Pomóż w rehabilitacji Krzysztofa. Kwotę jaką udało się zebrać to: 23 507,50 zł oraz 20 dolarów.

Mikołaj i Jarmark Bożonarodzeniowy

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem. W programie: Jarmark Bożonarodzeniowy, spotkanie z Mikołajem, animacje, gorące napoje, słodkości, zdjęcia

Akcja charytatywna na rzecz Krzysztofa Buraczyka

Zapraszamy na akcję charytatywną na rzecz Krzysztofa Buraczyka. 3 grudnia pod Kościołem Parafialnym odbywać się będą kiermasze - będzie można zakupić ciasta i świąteczne dekoracje. Wspólnie pomóżmy Krzyśkowi w kosztownej rehabilitacji po udarze krwotocznym mózgu.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż Powiat Augustowski realizuje zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Składanie wniosków na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024 – tj. na okres od 01.11.2023r. do 31.10.2024r.


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku