Featured

„Lip-skok” w przyszłość”

 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z
Gminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:

 „Lip-skok” w przyszłość”

 

 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z
Gminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:

 „Lip-skok” w przyszłość”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt przewiduje kompleksową aktywizację społeczną, zawodową oraz pracę socjalną których celem jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Lipsk poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia, wzrost kompetencji i umiejętności, w grupie 26 osób z terenu gminy Lipsk.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w działaniach:

 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • kursy umiejętności miękkich,
 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • specjalistyczne doradztwo indywidualne,
 • wsparcie brokera rynku pracy,
 • wsparcie mentora,
 • warsztaty rozwoju umiejętności społecznych,
 • inicjatywy lokalne,
 • wizyta studyjna.

Okres realizacji projektu: od 07.01.2020 do 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 402 607,50zł w tym dofinansowanie z UE: 379 207,50zł.


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku