Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024. Nabór wniosków

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA !!!