Aktualności

Pomoc dla Krzysztofa - DZIĘKUJEMY!

Pod patronatem Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego w Augustowie została zorganizowana w dniu 03 grudnia 2023 r.  zbiórka charytatywna: Pomóż w rehabilitacji Krzysztofa. Kwotę jaką udało się zebrać to: 23 507,50 zł oraz 20 dolarów.

Dziękujemy za każdą złotówkę, za każdy uśmiech, za dobre słowo. W szczególności chcielibyśmy podziękować w imieniu Krzyśka oraz jego rodziny: Towarzystwu Przyjaciół Lipska, Harcerzom z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” i ich instruktorom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, klasie I A i II A oraz wolontariuszom z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku wraz z wychowawcami i opiekunami, Kołu Gospodyń Wiejskich Dulkowszczyzna, Kołu Gospodyń Wiejskich Kamienna Stara „Kamyczki”, Kołu Gospodyń Wiejskich Krasne, Kołu Gospodyń Wiejskich Rubcowo, Kołu Gospodyń Wiejskich Skieblewo, Kołu Gospodyń Wiejskich Siółko, Przedsiębiorstwu Społecznemu „Macierzanka” w Kuriance, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kuriance, Klubowi Seniora w Lipsku, Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze, Proboszczowi Lipska, Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipsku, Miejsko -Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dąbrowie Białostockiej oraz Panu Bartoszowi Andrejczykowi, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipsku, „Arka” Centrum Wielobranżowemu w Lipsku Bożena Skokowska, „Krówka” Marketowi  Rolno – Budowlanemu w Lipsku Państwo Toczyłowscy i Michalczuk, „Maxbud” Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu Paweł Trochimowicz, „Za Rogiem” Sklepowi Spożywczo – Przemysłowemu Katarzyna Eliza Tarasewicz, Lewiatan w Lipsku, „U Krzywickich”(Groszek) Sklepowi spożywczo – przemysłowemu Mirosław Krzywicki, Sklepowi Spożywczo – Przemysłowemu Małgorzata Miklaszewicz, pracownikom: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, Urzędu Miejskiego w Lipsku, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku oraz wszystkim innym osobom, które przygotowały produkty na sprzedaż i w inny sposób przyczyniły się do organizacji kiermaszu.


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku