Aktualności

Składanie wniosków na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych z dodatkami na okres zasiłkowy 2023/2024 – tj. na okres od 01.11.2023r. do 31.10.2024r.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych z dodatkami znajdują się w zakładce: Świadczenia rodzinne – Zasiłki rodzinne.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku lub pobrać ze strony internetowej  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku