Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż Powiat Augustowski realizuje zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Na terenie gminy Lipsk funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie.

Nieodpłatna pomocy prawna adresowana jest do wszystkich obywateli, którzy borykają się
z problemem prawnym nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. System nieodpłatnej pomocy adresowany jest również do osób ze szczególnymi potrzebami.

Pomoc prawna udzielana jest przez profesjonalne osoby z odpowiednim doświadczeniem. Prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże osobie uprawnionej, jakie są jej prawa i obwiązki oraz pokarze sposób rozwiązani problemu prawnego. Osoba udzielająca pomocy może także pomóc przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Drugim elementem systemu nieodpłatnej pomocy jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie

https://bip-staugustow.wrotapodlasia.pl/nied_pom_praw/


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops_lipsk@op.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku