Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia rodzin i osób a także ich integracji ze środowiskiem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny.

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu zapewnienie wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Featured

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i ma na celu zapewnienie wsparcia przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Featured

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku wznawia rekrutację do Programu dostępne jest:
• Jedne miejsce dla osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• Jedne miejsce dla osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Featured

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Rodzaj dotacji: Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 jako forma ogólnodostępnego wsparcia.

Featured

Ponowne zaproszenie do wzięcia udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zaprasza do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.: 1. Osoby niepełnosprawne. 2. Kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Featured

Zaproszenie do wzięcia udziału w Programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zaprasza do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.:
1. Osoby niepełnosprawne.
2. Kandydatów na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA !!!

dotyczy: Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku


 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel./fax: 87 642 22 31
e-mail: mgops@um.lipsk.wrotapodlasia.pl

Skrytka ePUAP:
/MGOPSLipsk/SkrytkaESP

Strona www: http://mgops.lipsk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30


Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku
ul. Kościelna 3
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 36 93590002 0026 3593 2001 0001


Lokalizacja M-GOPS w Lipsku